Bình luận
  • Huệ Trả lời

    Mình bị nấm da đầu khoảng 1 năm có chậc nào chữa khỏi ko a

1